طراحی سایت موسسه درفش کاویان

نوع پروژه

طراحی و توسعه وب

مشتری

موسسه درفش کاویان

ابزار

وردپرس

برای شناخت پرچم باید به دو بعد مفهومی و ظاهری آن توجه کرد. بعد مفهومی بررسی رابطه نماد با موضوع انتزاعی است که جانشین آن شده است و بعد ظاهری به شناخت طرح ها و رنگ هایی می پردازد که برای عینیت بخشیدن به انتزاعیات به کار گرفته می شود.

هدف مدیر عامل موسسه درفش کاویان از شرکت در جلسه کمیسیون استاندارد پرچم سال 1383 ارتقای کیفیت پرچم جمهوری اسلامی ایران در بعد ظاهری آن بود.

نمونه کارهای مرتبط

section title separetor

طراحی سایت شرکت مولد گشتاور بین الملل

طراحی سایت گروه تخصصی نماپاک

طراحی سایت شرکت ارژن رابو

طراحی سایت گروه صنعتی آخار