به مجموعه از فعالیت های تبلیغاتی چندگانه و چند وجهی برنامه ریزی شده برای تبلیغ یک سازمان یا کالای خاص کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) می گویند. برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی به سازمان و مجری تبلیغات این امکان را می دهد تا منابع محدود را به طور موثری مورد استفاده قرار دهند. هدف کمپین تبلیغاتی آن است که پیام هدف کمپین را با برنامه ریزی دقیق در زمان مناسب و با بودجه مناسب به مخاطب تعیین شده ارسال نماید و در نهایت موجب افزایش سهم بازار و افزایش تعداد مخاطبان سازمان شود. نکته مهم در مورد کمپین تبلیغاتی آن است که باید همواره مورد سنجش و پایش واقع شده تا میزان اثر بخشی کمپین تبلیغاتی مورد ارزیابی قرار گیرد و این ممکن نیست مگر آنکه از ابتدا معیارهای عددی مشخصی برای سنجش کارآیی کمپین تعریف گردد. متخصصان ما در شرکت فراپردازان هنر رسانه  همواره با در نظر داشتن اصول پنجگانه 5M (ماموریت، پول، پیام، رسانه مورد استفاده و ارزیابی اثربخشی تبلیغات) و ارایه راهکارهای خلاقانه اقدام به نوشتن نسخه اختصاصی برای هر مشتری می نمایند. تا از این رهگذر بهترین نتایج برای مشتریان که در واقع شرکای تجاری ما در شرکت فراپردازان هنر رسانه هستند حاصل گردد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟