خدمات و روش های درمان

خدمات ما و روش‌های درمان

برخی انواع خدمات پزشکی و روش‌های درمانی که در کلینیک زخم اهواز ارایه می‌شود به شرح زیر است:
مشاوره و مراقبت و درمان پیشرفته انواع زخم‌های حاد و مزمن، زخم پای دیابتی، زخم بستر، زخم‌های عروقی و شریانی، زخم‌های عفونی، زخم‌های رادیوتراپی، زخم‌های نوروپاتیک غیردیابتی، زخم‌های ناشی از فاشیاییت نکروزان، زخم‌های ناشی حوادث و تروما و …

اوزون تراپی

درمان زخم با اوزون تراپی (اوزون درمانی) درمان زخم با ازن تراپی هم اکنون افراد بسیاری هستند که با معضلات و مشکلات فراوانی نسبت به ترمیم زخم ها دست به گریبان بوده و علاوه بر بیمار، نزدیکان و آشنایان آنان نیز به نوعی در مشکلات آن سهیم می باشند. زخم ها آنقدر متنوع هستند که نمی توان جز از راه دسته بندی آنها، به یک طرح درمانی منظم با توجه اطلاعات بیشتر

ozon

لارو درمانی

درمان زخمهاي عفوني توسط لارو مگس زماني كه پزشكي مدرن ناتوان است اغلب گرايش به سمت درمان هـاي باسـتاني ايجـاد مـي شـود. استفاده از لارو مگس براي ازبين بردن بافتهاي نكروزه كه به لارودرماني، ماگوت تراپي و يا جراحي زنده معروف است به زمان آغاز تمدن بشر برمي گردد. بـرخلاف، عـدم تحمـل بيمـاران مبـتلا بـه زخم هاي عفوني به درمان، عمل لارودرماني در پيرامون جهان به علت بازدهي بـالا، اطلاعات بیشتر

Untitled-13

وکیوم تراپی

یکی از جدیدترین روش های درمان زخم ، روش وکیوم تراپی یا روش استفاده از فشار منفی است. در این روش فشار منفی وارد شده به زخم در طولانی مدت باعث افزایش خونرسانی زخم و تسهیل در خروج ترشحات آن می گردد. افرادی که تحت این درمان قرار می گیرند، بایستی زخم شان در تمامی مراحل تحت مراقبت و بررسی قرار بگیرد.
بهبود و درمان زخم، روند پیچیده‌ای دارد، در برخی موارد عدم درمان زخم های حاد می تواند باعث تشدید علائم و اطلاعات بیشتر 

Untitled-5

لیزر درمانی

ترمیم زخم دارای سه فاز اصلی التهاب زودرس، فاز پرولیفراسیون و فاز دوباره سازی است که لیزرهای کم توان در اکثر این بخش ها می توانند تاثیرگذار باشند و ترمیم زخم باز را فعال نمایند. اثرات سیستمیک و موضعی سبب سیکاتریزاسیون سریع می شوند. زخم های مزمن، زخم های بسته یا بهبود نیافته ای هستند که سبب مشکل در امر درمان می گردند و به درمان معمول پاسخ نمی دهند. زخم های مزمن بر دو نوع است: پوستی و مخاطی. اطلاعات بیشتر 

laser

درمان زخم با سلول های بنیادی

درمان زخم ها و سوختگی ها با تکنولوژی سلول های بنیادی در این فرآیند سلول‌های بنیادی از پوست یک فرد سالم گرفته می‌شود. این سلول‌ها از نمونه جدا شده و در یک محلول آبی قرار می‌گیرد تا به‌ راحتی اسپری شود. عملکرد این وسیله که توسط کامپیوتر هدایت می‌شود همانند هوا قلم‌موی نقاشان است اما با دقت بیشتر. نحوه درمان بسیار ساده است؛ تنها کافی است سلول‌های بنیادی را روی اطلاعات بیشتر

selol