آقای شکلات ایران

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شروع فعالیت تیم آقای شکلات در حوزه food and beverage (غذا و نوشیدنی) که یکی از مهمترین قسمت های فضاهای رستورانی و هتل ها می باشد از سال ١٣٨۵ آغاز شد. مدیریت غذا و نوشیدنی مسئولیت سازماندهی، مدیریت و نظارت بر عملکرد و خدمات بخش های تهیه خوراکی ها را بر عهده دارد که درجه اهمیت این مسئولیت را بالاتر از مدیر کلی می دانند.

آقای شکلات ایران

مستر شکلات

فروشگاه شکلات

طراحی سایت

10 بهمن1401

تهران

آيت الله كاشاني – قبل از اتوبان باكري – رو به روي مسجد نظام مافي – مركز خريد اترك – طبقه اول – واحدC36