پروژه ها

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
image

داروسازی ثنامد

یکی از پروژه های موفق آوانگارد داروسازی ثنامد میباشد که روزانه بیش از ۱۵ هزار کلیک در روز بوده و در بیشتر کلمات کلیدی در صفحه اول گوگل میباشد.

image

سایت دکتر ویدا یوسفیان

یکی از پروژه های موفق در حوزه پزشکی که بازدید روزانه بالغ بر ۴۰۰۰ نفر دارد و با کلمات کلیدی حوزه زنان صفحه اول میباشد

image

طراحی سایت دکتر اسماعیل لو

یکی از پروژه های موفق در حوزه مارکتینگ