آنیتابوکس

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

این سایت از زمستان سال ١٣٩٧ با هدف ایجاد محیطی آسان و أمن به جهت ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان و أفراد أهل کتاب راه اندازی گردیده است
در این سایت شما میتوانید کاملا رایگان کتاب های خود را به اشتراک برای مبادله ، تعویض و یا فروش قرار دهید
علاوه بر اینها از مطالب و موضوعات متنوع و جذاب دیگر بهره مند گردید
در این سایت کاربران میتواند بطور مستقیم با هم تماس داشته باشند و هیچ واسطه ای در این میان وجود ندارد.

آنیتابوکس

اشتراک رایگان کتاب های خود برای مبادله، تعویض، فروش

طراحی سایت تبادل کتاب

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

کرج

کرج