تجهیز سلامت نیکان

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

تجهیز سلامت نیکان با استفاده از تیم پزشکی و مهندسی پزشکی مجرب و با تکیه بر دانش فنی و علمی در حوزه سلامت ، درمان و تجهیزات پزشکی ، سعی بر مشاوره و خرید مناسب ترین و برترین کالای پزشکی برای تمامی جامعه هدف این حوزه اعم از پزشکان , بیماران و مراکز درمانی خصوصی و دولتی بر اساس نیاز حقیقی ایشان را داشته است.

تجهیز سلامت نیکان

تولید تجهیزات پزشکی

طراحی سایت تجهیزات پزشکی

طراحی سایت

10 فروردین 1398

ونک

ونک، خیابان خدامی