داروسازی ثنامد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت داروسازی ثنامد واقع در شهرک صنعتی ایوانکی، در زمینی به مساحت ۱۰۵۰۰ مترمربع و زیر بنای ۱۱۰۰۰ متر مربع با هدف تولید محصولات دارویی و مکمل های رژیمی غذایی در اشکال قرص ، کپسول ، سافت ژل و قرص های جوشان احداث شده است این شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ پروانه تأسیس و در ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده و اولین پروانه دارویی خود را از وزارت بهداشت و درمان ایران اخذ نموده است.

داروسازی ثنامد

مهندس ملک مرزبان

طراحی سایت داروسازی

طراحی سایت

اردیبهشت 1400

اسفند 1400

تهران

تهران، بزرگمهر