رسانه تحلیلی عطنا

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

عطنا به عنوان رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط وزیر وقت علوم، دکتر محمد فرهادی، در دانشکده ارتباطات این دانشگاه به طور رسمی رونمایی شد. عطنا پیش از این بیشتر به پوشش اخبار و رویدادهای دانشگاه علامه طباطبائی می پرداخت، اما از سال ۱۴۰۰ با رویکردی جدید و در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه به انعکاس مشکلات مردم در حوزه های اجتماعی و انسانی و ارائه راه حل از سوی نخبگان و اساتید دانشگاه می پردازد تا به نوعی میان دانشگاه و جامعه پیوند ایجاد نماید. در این مسیر ضمن استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، از دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران سایر دانشگاهها نیز بهره خواهد جست. این مجموعه همچنین محلی برای گذراندن دوره های عملی مهارت آموزی دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی است. عطنا به هیچ جریان سیاسی و حزبی وابستگی ندارد و تمامی هزینه های آن توسط دانشگاه علامه طباطبائی تامین می شود.

رسانه تحلیلی عطنا

رسانه تحلیلی

طراحی سایت رسانه تحلیلی

طراحی سایت

10 فروردین 1398

تهران

تهران، انتهای غربی اتوبان شهید همت