شرکت آسمان گستر خراسان

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت تاسیساتی آسمان گستر خراسان در سال ۱۳۹۰ به منظور اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین تعمیر،نگهداری و اجرای مجموعه های آبی با بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده ( به صورت مسئولیت محدود ) تاسیس گردید.

زمینه فعالیت این شرکت در حوزه طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، اجرای مجموعه های آبی (استخر، سونا و جکوزی) و همچنین تولید  مبدل های حرارتی می باشد.

شرکت آسمان گستر خراسان

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

طراحی سایت تاسیسات مکانیکی

مدیریت اینستاگرام

تاریخ

شهریور 1399

تهران

تهران، خیابان شریعتی شمال