هادی چوب

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت هادی چوب به لطف پروردگار و بنیانگذار خود (مرحوم هادی نیاقی) با سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت در صنعت چوب؛ بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره؛ و تماس نزدیک با نجاران ، درودگران و مصرف کنندگان فرآورده های چوبی ، تمام تلاش خود را صرف شناخت عمیق ساز و کار و فرهنگ نجاری و درودگری ؛ مسائل و مشکلات نجاران و تبدیل نجاری و فرآورده های چوبی به صنعتی سودآور و پایدار کرده است.
برای رسیدن به این منظور، شرکت هادی چوب مذاکرات جدی و مفصلی را بدون واسطه با بزرگترین و معتبرترین شرکت های تولید کننده فرآورده های چوبی دنیا (آمریکا ، آلمان، گرجستان، ترکیه، بلغارستان، چین) برای تأمین بهترین و با کیفیت ترین چوب های جنگلی طبیعی به عمل آورد که موجب شد این شرکت ، به عنوان ارائه دهنده محصولاتی با کیفیت برتر به نجاران، درودگران و صنایع مصرف کننده فرآورده های چوبی شناسانده شود.
ثمره این تلاش ها، افزایش تنوع و کیفی محصولات شرکت هادی چوب بالاخص در زمینه گروه محصولات صفحات فینگرجوینت بوده که زمینه را برای توسعه جغرافیایی فعالیت های شرکت، ارتباط بیشتر با نجاران، درودگران و سازمانها و گسترش فعالیت در ارائه محصولات مختلف چوب های طبیعی فراهم آورده است.

هادی چوب

تولید صنایع چوب

طراحی سایت صنایع چوب

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

استان تهران

استان تهران، آبعلی