هانیتا

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

گروه تولیدی دهقان در زمینه تولید فرآورده های زنبور عسل نظیر گرده گل،ژل رویال، عسل، پرورش ملکه زنبور عسل، کلونی های اصلاح شده، معرفی کندوهای مدرن و علم روز در صنعت زنبور داری در حال فعالیت است.

هانیتا

تولید عسل

طراحی سایت تولیدی عسل

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

کرج

کرج، هشتگرد