گروه صنعتی البرز

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

گروه صنعتی البرز اقتداری۵۰ ساله در صنعت چرم و تولید محصولات چرمی دارد. این اقتدار به دلیل کیفیت محصولات کفش البرز و مطابقت آنها با استانداردهای جهانی است. علاوه بر ویژگی های ذکر شده ظرفیت تولید بالای این کارخانه یک مزیت رقابتی با ارزش برای گروه صنعتی البرز در نظر گرفته می‌شود. سابقه همکاری‌ بسیاری از شرکت‌های مطرح با فروش سازمانی کفش البرز، مبین قدرت پاسخگویی این کارخانه به نیاز مخاطبان است. وجود دو فاکتور، توان تولید در تیراژبالا و همچنین حفظ کیفیت محصولات کفش البرز دلیل ایجاد تمایز این برند نسبت به سایر برند‌ها و استقبال برای خریدهای سازمانی از کفش البرز است. به همین دلیل دراین قسمت تلاش بر آن شد تا به معرفی روش‌های مختلف ارتباط مخاطبان و خرید محصولات سازمانی پرداخته شود. به منظورایجاد ارتباط می‌توانید از روش های ذیل استفاده نمایید.

گروه صنعتی البرز

صنعت چرم و تولید محصولات چرمی

طراحی سایت تولیدی چرم

طراحی سایت

10 فروردین 1398

تهران

تهران، میدان آرژانتین