تحلیل کسب و کار

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار در فضای مجازی شامل تحلیل سایتهای رقبای شما جایگاه شمادر نتایج گوگل و تحلیل شبکه های اجتماعی شما و رقبایتان می باشد و موارد زیر در تحلیل کسب و کار در نظر گرفته می شود

  • اصلی ترین کلمه کلیدی شما چیست؟
  • این کلمه کلیدی چقد میتواند فروش شما را افزایش دهد
  • کاربر شما دنبال چه محتوایی میباشد؟
  • شما چه ارزش افزوده ای می توانید ارائه دهید که شما را مجزا کند
  • کدام نوع محتوا برای شما بیشتر ارزش خلق می کند؟

شما باید برای مشتری و مخاطب خودتان ارزش بیافرینید این ارزش ها و محتوای شماست که شما را از رقبایتان مجزا میکند .حال چچگونه این ارزش باید خلق شود؟