دسته: برندینگ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

هویت برند چیست و چگونه میتوان آن را ساخت و توسعه داد؟

هویت برند چیست؟ هویت برند یکی از مباحث بسیار با اهمیت در زمینه برند سازی است که با یک جست و جوی ساده به تعداد زیادی مطالب در این زمینه دست پیدا می‌کنید اما تعداد زیادی از این مقالات شامل سوء‌برداشت‌ها و سوء‌تفاهم‌های بسیار است! تعداد زیادی از این سایت ها هویت برند را تنها