دسته بندی پروژه ها: مدیریت اینستاگرام

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

شرکت آسمان گستر خراسان

شرکت تاسیساتی آسمان گستر خراسان در سال ۱۳۹۰ به منظور اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین تعمیر،نگهداری و اجرای مجموعه های آبی با بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده ( به صورت مسئولیت محدود ) تاسیس گردید. زمینه فعالیت این شرکت در حوزه طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات